• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ

"รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ." #โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ "ครูดวงเด่น พิจอมบุตร ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ" ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 สพฐ. # เหมาะสมแล้วด้วยประการทั้งปวง
8 ธ.ค. 62 | รับชม : 238 ครั้ง