• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทยชุดคลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน์

แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทย
ชุดคลินิกรักษ์ภาษา  พัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้อง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
 
คลิ๊กเพื่อเข้าชมชุดกิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา

คลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๑ โรค ร ล เสื่อมสภาพ คลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๒ โรค ควบกล้ำ ร ล ว เป็นพิษคลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๓ โรคมะเร็งในหลอดเสียง ฉ ชคลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๔ โรค ซ ศ ส ษ อักเสบ คลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๕ โรค ถ ท ทรพิษคลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๖ โรค ฝ ฟ สับสน คลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๗ โรควรรณยุกต์เคลื่อนเรื้อรังคลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๘ โรคความดันเสียงเอีย – เอือบกพร่อง 


 
 
 
13 ส.ค. 62 | รับชม : 935 ครั้ง