• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยาปีการศึกษา 2562

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยาปีการศึกษา 2562