• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมปีการศึกษา 1/2562

13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีกาศึกษา 2562 โดยมี นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กล่าวต้อนรับ ชี้แจงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบของโรงเรียนและครูหัวหน้าฝ่ายงาน ชี้แจงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบของโรงเรียน ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม