• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประชุม?ติดตามและทบทวนแนวทางการสอนออนไลน์?#ได้เตรียมระบบการสอนออนไลน์?ผ่านAppZoom?ซึ่ง?โรงเรียน?มี? license? zoom? ที่สนับสนุน?โดยโครงการ?โรงเรียน?คุณภาพ?ต่อเนื่อง?(TSQP?2) กสศ.และภาคีเครือข่าย? กรณีปิ

ประชุม?ติดตามและทบทวนแนวทางการสอนออนไลน์?#ได้เตรียมระบบการสอนออนไลน์?ผ่านAppZoom?ซึ่ง?โรงเรียน?มี? license? zoom? ที่สนับสนุน?โดยโครงการ?โรงเรียน?คุณภาพ?ต่อเนื่อง?(TSQP?2) กสศ.และภาคีเครือข่าย? กรณีปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ