• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ?นวัตกรรมคุณภาพนักเรียน? วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ?นวัตกรรมคุณภาพนักเรียน? วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563