• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

จิตอาสา? เราทำดี? ด้วยหัวใจ? ถวายเป็นพระราชกุศล?แด่ในหลวง?รัชกาลที่?9" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต? 13?ตุลาคม?63?

จิตอาสา? เราทำดี? ด้วยหัวใจ? ถวายเป็นพระราชกุศล?แด่ในหลวง?รัชกาลที่?9" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต? 13?ตุลาคม?63?