• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาฟุตซอล อายุ15ปีชาย ประเภทการแข่งขันนักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี2563

เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาฟุตซอล อายุ15ปีชาย ประเภทการแข่งขันนักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี2563