• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

คุณหยาง เฉิน ประธานโรตารี่ดอยพระบาท? ตัวแทนโรตารี่กรุงเทพ?ใต้ และเครือข่ายทาง?การศึกษา?ของโรงเรีย?น? ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพ?น้ำ? เพื่อมอบเครื่องกรองนำ? รวมทั้งหนังสือ?เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเด

คุณหยาง เฉิน ประธานโรตารี่ดอยพระบาท? ตัวแทนโรตารี่กรุงเทพ?ใต้ และเครือข่ายทาง?การศึกษา?ของโรงเรีย?น? ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพ?น้ำ? เพื่อมอบเครื่องกรองนำ? รวมทั้งหนังสือ?เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเดินเยี่ยมชั้นเรียน