• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อบรมแผนป้องกันรับมือแผ่นดินไหวและเมื่อเกิดไฟไหม้?เพื่ิอให้เกิดความปลอด?ภัยในสถานศึกษา? ตามแผนฯภัยภิบัติ?สถานการณ์?ฉุกเฉิน

อบรมแผนป้องกันรับมือแผ่นดินไหวและเมื่อเกิดไฟไหม้?เพื่ิอให้เกิดความปลอด?ภัยในสถานศึกษา? ตามแผนฯภัยภิบัติ?สถานการณ์?ฉุกเฉิน