• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต2มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนสุจริต-หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพและPLC.

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต2มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนสุจริต-หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ และPLC.