• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประชุมแลกเปลี่ยน?เรียนรู้การจัดทำห้องเรียนออนไลน์?และประชุมสรุป?การทดลองการเรียนการสอนระบบทางไกล?ฯ? สัปดาห์?ที่1? เริ่มต้นทดลองใช้?Class? start..

ประชุมแลกเปลี่ยน?เรียนรู้การจัดทำห้องเรียนออนไลน์?และประชุมสรุป?การทดลองการเรียนการสอนระบบทางไกล?ฯ? สัปดาห์?ที่1? #?1?มิถุนายน? เริ่มต้นทดลองใช้?Class? start..